ภูดินสอรีสอร์ท  มีบริการดังนี้:

  • กาแฟสด Bon Coffee และกาแฟสดสูตรพิเศษภูดินสอ
  • อาหาร และเครื่องดื่ม
  • ห้องประขุมย่อย
  • ห้องพัก

 

  IMG 6515 IMG 7272 IMG 7140 IMG 6536 IMG 6526 IMG 7144 IMG 6528